0 090.77.999.88
Chỉ tìm trong Bình ngâm rượu sâm

Thuơng hiệu

 • (10)

Giá

 • (1)
 • (6)
 • (3)
 • (0)
 • (1)
 • (0)

Xuất xứ

 • (10)
 • (6)
 • (4)

Dung tích

 • (10)
 • (1)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)

Bình ngâm rượu sâm

Sắp xếp theo

Bình thủy tinh dùng để ngâm rượu của Hàn Quốc 41 lít

3.900.000 VND

Bình thủy tinh dùng để ngâm rượu của Hàn Quốc 10 lít
Thể tích : 10 lít
Đường kính miệng : 13.5 cm
Chiều cao : 60 cm
Chu vi tối đa : 60 cm
Nhập khẩu Hàn Quốc

900.000 VND

Bình thủy tinh dùng để ngâm rượu của Hàn Quốc 3.5 lít

Thể tích : 3.5 lít

Đường kính miệng : 9 cm

Chiều cao : 41.5 cm

Chu vi tối đa : 65 cm

Nhập khẩu Hàn Quốc

320.000 VND

Bình thủy tinh dùng để ngâm rượu của Hàn Quốc 2,4 lít
Thể tích : 2.4 lít
Đường kính miệng : 9.5 cm
Chiều cao : 37 cm
Chu vi tối đa : 44.5 cm
Nhập khẩu Hàn Quốc

220.000 VND

Bình thủy tinh dùng để ngâm rượu của Hàn Quốc 12 lít
Dung tích 12 lít có vòi
Sản phẩm thủy tinh cao cấp được sản xuất tại Việt Nam
Thủy tinh trắng trong suốt
Sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, không ảnh hưởng đến sức khỏe

670.000 VND

Bình thủy tinh dùng để ngâm rượu của Hàn Quốc 10 lít

Dung tích 10 lít có vòi

Sản phẩm thủy tinh cao cấp được sản xuất tại Việt Nam

Thủy tinh trắng trong suốt

Sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, không ảnh hưởng đến sức khỏe

570.000 VND

Bình thủy tinh dùng để ngâm rượu của Hàn Quốc 5 lít

Dung tích 5 lít có vòi

Sản phẩm thủy tinh cao cấp được sản xuất tại Việt Nam

Thủy tinh trắng trong suốt

Sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, không ảnh hưởng đến sức khỏe

270.000 VND

Bình thủy tinh dùng để ngâm rượu của Hàn Quốc 4 lít

Dung tích 4 lít có vòi

Sản phẩm thủy tinh cao cấp được sản xuất tại Việt Nam

Thủy tinh trắng trong suốt

Sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, không ảnh hưởng đến sức khỏe

250.000 VND

Bình thủy tinh dùng để ngâm rượu 2 lít

Sản phẩm thủy tinh cao cấp được sản xuất tại Việt Nam

Thủy tinh trắng trong suốt

Sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, không ảnh hưởng đến sức khỏe

200.000 VND

Bình thủy tinh dùng để ngâm rượu 1 lít

Dung tích 1 lít

Sản phẩm thủy tinh cao cấp được sản xuất tại Việt Nam

Thủy tinh trắng trong suốt

Sản phẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, không ảnh hưởng đến sức khỏe

150.000 VND