0 090.77.999.88
Chỉ tìm trong Bình ngâm rượu sâm

Giá

 • (1)
 • (6)
 • (3)
 • (0)
 • (1)
 • (0)

Thuơng hiệu

 • (10)

Xuất xứ

 • (10)
 • (6)
 • (4)

Dung tích

 • (10)
 • (1)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)

Bình ngâm rượu sâm

Sắp xếp theo

Bình ngâm rượu Hàn Quốc

 

 

3.900.000đ

Bình ngâm rượu HQ 10 lít
Thể tích : 10 lít
Đường kính miệng : 13.5 cm
Chiều cao : 60 cm
Chu vi tối đa : 60 cm
Nhập khẩu Hàn Quốc

900.000đ

Bình ngâm rượu HQ 3.5 lít

Thể tích : 3.5 lít

Đường kính miệng : 9 cm

Chiều cao : 41.5 cm

Chu vi tối đa : 65 cm

Nhập khẩu Hàn Quốc

320.000đ

Bình ngâm rượu HQ 2,4 lít
Thể tích : 2.4 lít
Đường kính miệng : 9.5 cm
Chiều cao : 37 cm
Chu vi tối đa : 44.5 cm
Nhập khẩu Hàn Quốc

220.000đ

Dung tích 12 lít có vòi
Sản phẩm thủy tinh cao cấp được sản xuất tại Việt Nam
Thủy tinh trắng trong suốt
Sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, không ảnh hưởng đến sức khỏe

670.000đ

Dung tích 10 lít có vòi

Sản phẩm thủy tinh cao cấp được sản xuất tại Việt Nam

Thủy tinh trắng trong suốt

Sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, không ảnh hưởng đến sức khỏe

570.000đ

Dung tích 5 lít có vòi

Sản phẩm thủy tinh cao cấp được sản xuất tại Việt Nam

Thủy tinh trắng trong suốt

Sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, không ảnh hưởng đến sức khỏe

270.000đ

Dung tích 4 lít có vòi

Sản phẩm thủy tinh cao cấp được sản xuất tại Việt Nam

Thủy tinh trắng trong suốt

Sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, không ảnh hưởng đến sức khỏe

250.000đ

Sản phẩm thủy tinh cao cấp được sản xuất tại Việt Nam

Thủy tinh trắng trong suốt

Sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, không ảnh hưởng đến sức khỏe

200.000đ

Dung tích 1 lít

Sản phẩm thủy tinh cao cấp được sản xuất tại Việt Nam

Thủy tinh trắng trong suốt

Sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, không ảnh hưởng đến sức khỏe

150.000đ